MARTES,MÉRCORES,

XOVES,VENRES E SÁBADO

de 13:30 a 17:00


de 20:30 a 1:00


DOMINGO


de 13:30 a 17:00


      domingo noite e luns

               pechado